Montblanc Meisterstuck được xem là một dòng bút viết huyền thoại từng làm nên thành công của Montblanc. Dòng bút này xuất hiện lần đầu từ năm 1924. Đến nay sau 95 năm vẫn được Montblanc bán ra và được sử dụng phổ biến ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Tại Vietnam, đây là dòng bút được khuyên dùng đối với những người mới sưu tầm bút Montblanc.

Danh mục sản phẩm
Chọn mức giá
2 %
Giảm ngay 300.000₫
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
16.470.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
26.880.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
25.680.000
6 %
Giảm ngay 700.000₫
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
11.880.000
16 %
Giảm ngay 2.000.000₫
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
10.720.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
13.590.000
2 %
Giảm ngay 500.000₫
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
20.990.000
2 %
Giảm ngay 300.000₫
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
13.980.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
10.790.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
15.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
18.990.000
14 %
Giảm ngay 2.870.000₫
HÀNG TRƯNG BÀY GIẢM GIÁ
16.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
10.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
13.560.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
9.990.000
12 %
Giảm ngay 1.727.000₫
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
12.490.000
9 %
Giảm ngay 990.000₫
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
10.590.000