• Là thương hiệu xa xỉ, thắt lưng của Montblanc được làm hoàn toàn từ da tự nhiên. Hầu hết trong số chúng được may thủ công tại Ý, Đức hoặc Tây Ban Nha.
  • Kích thước phổ biến của thắt lưng Montblanc là 3 x 120 cm, có thể cắt theo size.
Danh mục sản phẩm
Chọn mức giá
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
6.790.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
6.790.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
6.700.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
6.700.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
6.340.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
6.700.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
6.340.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
7.140.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
6.700.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
6.790.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
6.340.000
MỚI NGUYÊN HỘP » CÓ SẴN
6.700.000