Montblanc Meisterstuck được xem là một dòng bút viết huyền thoại từng làm nên thành công của Montblanc. Dòng bút này xuất hiện lần đầu từ năm 1924. Đến nay sau 95 năm vẫn được Montblanc bán ra và được sử dụng phổ biến ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Tại Vietnam, đây là dòng bút được khuyên dùng đối với những người mới sưu tầm bút Montblanc.

Danh mục sản phẩm
Chọn mức giá
HÀNG TRƯNG BÀY
7.490.000
52 %
OFF
ĐÃ QUA SỬ DỤNG
16.567.000 7.990.000
ĐÃ QUA SỬ DỤNG
8.490.000
MỚI NGUYÊN HỘP
8.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
9.490.000
MỚI NGUYÊN HỘP
9.490.000
3 %
OFF
MỚI NGUYÊN HỘP
9.870.000 9.590.000
40 %
OFF
ĐÃ QUA SỬ DỤNG
16.567.000 9.990.000
27 %
OFF
HÀNG TRƯNG BÀY
13.630.000 9.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
13.990.000
6 %
OFF
MỚI NGUYÊN HỘP
15.990.000 14.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
15.490.000
7 %
OFF
MỚI NGUYÊN HỘP
17.990.000 16.770.000
MỚI NGUYÊN HỘP
16.990.000
3 %
OFF
MỚI NGUYÊN HỘP
17.490.000 16.990.000
11 %
OFF
HÀNG TRƯNG BÀY
18.990.000 16.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
17.890.000
1 %
OFF
ĐÃ QUA SỬ DỤNG
17.990.000 17.890.000
2 %
OFF
MỚI NGUYÊN HỘP
18.990.000 18.680.000
12 %
OFF
HÀNG TRƯNG BÀY
21.660.000 18.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
20.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
20.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
25.160.000
MỚI NGUYÊN HỘP
27.950.000
MỚI NGUYÊN HỘP
33.450.000
MỚI NGUYÊN HỘP
37.990.000
error: