Các mẫu bút Montblanc chính hãng được cập nhật liên tục tại Butchinhhang.com – cửa hàng chuyên bút Montblanc từ năm 2013.

Loại bút
Bộ sưu tập
Giá bán
MỚI NGUYÊN HỘP
15.990.000 15.030.000
MỚI NGUYÊN HỘP
27.990.000 25.690.000
MỚI NGUYÊN HỘP
19.320.000 18.860.000
MỚI NGUYÊN HỘP
25.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
19.990.000 18.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
19.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
20.490.000 19.990.000
HÀNG TRƯNG BÀY
21.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
12.455.000 11.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
12.925.000 11.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
11.990.000
HÀNG TRƯNG BÀY
19.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
22.442.000 17.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
13.290.000
MỚI NGUYÊN HỘP
13.277.000 11.990.000
MỚI NGUYÊN HỘP
10.810.000 9.290.000
MỚI NGUYÊN HỘP
11.280.000 9.490.000

Gọi Đặt Hàng