Là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất về thiết kế bút, Montblanc đã cho chúng ta được chiêm ngưỡng vô vàn mẫu bút bi xoay khác nhau.

Mỗi dòng bút là một sự đội phá, mỗi thiết kế lại mang một nét rất riêng. Cùng cơ chế xoay bút có thể dễ dàng sử dụng, nhanh chóng và tiện lợi, những phiên bản bút này sử dụng ruột bi khô với nét mực khó lem, vô cùng thích hợp sử dụng để ký.

Hãy cùng xem Bút Chính Hãng đang có sẵn những mẫu bi khô nào nhé.

Thông tin sản phẩm: https://butchinhhang.com/danh-muc/but-montblanc/?product_tag=but-bi-xoay-montblanc 

Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF7214 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF7236 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF7248 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF7273 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF7281 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF7282 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF7302 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF7309 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF7427 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF7492 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF8182 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF8199 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF8219 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF8224 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF8405 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF8424 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF8539 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF8546 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF8754 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF8771 1 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF8807 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF8817 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF8855 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - DSCF9059 1 Bút Chính Hãng và những mẫu bút bi khô (bi xoay) đang sẵn sàng  - IMG 9688

error: Bản quyền nội dung bởi Butchinhhang.com